Cihly

Cihly jsou nejstarším stavebním materiálem, který člověk sám vyrobil a provází ho již 6 000 let. První cihly se vyráběly sušením – bez vypalování. Takový způsob byl možný při využití přirozených klimatických podmínek jen v teplých rovníkových zemích. V našem mírném evropském pásmu se více používají cihly pálené, které se vytvrzují ve vypalovací peci. V současné době získávají cihly výrobou vlastnosti, se kterými dokáží spolehlivě splnit současné požadavky na stavební konstrukce. Pro své výborné vlastnosti přispívající k pohodě bydlení se drží na špičce v oblíbenosti mezi stavebníky. Ale hezky popořádku…

Pálené cihly

Příběh pálené cihly je bezmála poetický. Země vydá cihlářskou hlínu, voda ji pomůže vytvarovat, oheň a vzduch jí dají schopnost překonat nepohodu a přetrvat v čase. Výrobní postup, jakým se cihly vyrábí,  se přitom od starých dob příliš nezměnil. Vytěžená a zpracovaná cihlářská hlína se tvaruje, suší a vypaluje při teplotách 800 až 1000 stupňů Celsia. Díky zkušenostem a moderním technologiím se však výrazně změnila vnitřní struktura a zvýšila se kvalita materiálu. Díky tomu je současná cihla kvalitativně a vzhledově v jiné kategorii.

Cihly na konci 20.století

Koncem minulého století dochází k velkému růstu cen energií. Plné pálené cihly  s tepelným odporem kolem 0,52 m2K/W, zděné vhodnou vazbou na tloušťku zdiva 45 cm, již zdaleka nepostačují tepelně izolačním požadavkům kladeným na obvodové zdivo a vyskytují se již jen při rekonstrukcích staveb. Hledání úspor tak postupně vede výrobce cihel k novým řešením. Výsledkem byly „vytvarované“ cihly THERM, u kterých se provedením dutin a materiálovému vývoji zlepšily technické vlastnosti pálených výrobků. Vhodným tvarem, uspořádáním dutin a  vytvářením pórů ve střepu se výrazně zvýšil jejich tepelný odpor. Také změna způsobu zdění, kdy se již nemaltuje svislá spára a nahradilo ji spojení na pera a drážky přispěl ke zvýšení tepelněizolačních vlastností zdiva (R > 2,0 m2K/W). Tím se však vývoj nezastavil.

cihla

Cihly pro třetí tisíciletí – broušené cihly

Od roku 2006 se setkáváme s novým pojmem broušené cihly. Jedná se o cihelné bloky s přesnou výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou zabroušené do vodorovných rovin. Spojují se pomocí speciálních tenkovrstvých malt nebo pěny a výsledná tloušťka vodorovné spáry ve zdivu je pouze 1 mm. Výškový modul zdění 250 mm zůstává zachován. Tepelné mosty, které dříve způsobovaly plně promaltované spáry, jsou nyní v ložných spárách téměř vyloučeny a vzrůstají tak tepelně izolační parametry provedeného zdiva. Oproti klasickému způsobu zdění se snížila jeho pracnost a zkrátila doba provedení zdiva.

Jednovrstvé obvodové zdivo z broušených cihelných bloků v kvalitě STI splňuje bez dalšího zateplování požadavky pro energeticky velmi úsporné stavění.

Cihly a jejich dělení

Jak již vyplynulo z úvodu, v současné době neexistuje výrobek jako „univerzální cihly“. Díky vývoji a potřebě splnit různé požadavky na zdivo můžeme rozlišit tyto druhy cihel:

(Tento web bude vycházet z portofia cihelných produktů jednoho z největších výrobců cihel v ČR – cihlářskou společnost Heluz. Aktuální ceník ke stažení. )

Cihly pro obvodové zdivo

maltovací přípravek2 Společnost Heluz nabízí cihly pro tloušťku zdiva 25o mm, 365 mm, 400 mm a 490 mm. Novinkou a hitem posledních let je cihelný blok řady HELUZ FAMILY 2IN1, který se používá na zdivo pro pasivní a nízkoenergetické stavby.Tyto druhy mohou být vyrobeny v tradičním provedení výšky 238 mm (pro zdění na tepelně izolační maltu) nebo v provedení broušeného povrchu ložných spár, kdy mají tvárnice výšku 249 mm. Tyto jsou určeny pro zdění tzv.“ na tenkou spáru“ při použití lepicích malt nebo montážní pěny jako spojovacích materiálů pro jednotlivé vrstvy cihel.

Cihly pro vnitřní nosné zdivo

Pokud je pro obvodové zdivo použita technologie přesného zdění na tenkou spáru, potom je možné a je i doporučováno použít broušené tvárnice na vnitřní zdivo. Stejně tak je možné navrhnout při použití nebroušených obvodových cihel, zděných na tepelně izolační maltu, vnitřní zdivo z nebroušených cihel na obyčejnou zdící maltu.Standardní tloušťka nosných tvárnic je 300 mm, 240 mm a 200 mm.

Cihly pro příčky

Pro příčky jsou opět na výběr jak broušené, tak nebroušené příčkové cihly. Standardní šířky jsou 175 mm, 140 mm,  115 mm, 80 mm a 65 mm.Speciální kategorií je cihla HELUZ NATURE ENERGY. Jedná se o nepálenou přírodní cihlu.

Cihly pro zvukověizolační zdivo

Výrobce Heluz nabízí 2 typy tvárnic, které lze použít pro zvukověizolační zdivo  -  akustická těžká cihla (hotový cihelný výrobek) a akustická zalévaná cihla, kdy je cihelná tvarovka formou pro vylití betonovou směsí (na obr.).

Ostatní cihelné výrobky

heluz_cihlovy pasek Do této kategorie lze řadit cihly pro speciální účely jako např. cihla vínovka (na obr. na použití k uložení lahví),  cihla trativodka (k odvodnění zemin) či cihla věncovka (k vytvoření prostoru pro ztužující věnce staveb bez potřeby bednění). Mimo těchto produktů se specifickým využitím sem patří maloformátové cihly či cihelný pásek pro obklady povrchů stěn.

 

Proč jsou cihly stále oblíbené?

Cihelné zdivo má řadu výborných vlastností přispívajících k pohodě bydlení a vytvoření zdravého vnitřního prostředí. Schopnost akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty a tím prochladnutí či naopak přehřívání místností v závislosti na změnách vnější teploty. Postupné přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Schopnost cihelného materiálu přijímat a uvolňovat vlhkost (propouštět vodní páru difúzí), zajišťuje bezproblémové zvládání kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti, snižuje možnost vzniku plísní a zabraňuje vzniku poruch konstrukce vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Cihelné tvarovky také dobře tlumí hluk a stěny ze speciálních akustických cihel splňují zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Cihly jsou materiál nehořlavý, při výrobě se nepoužívají chemické přísady a z hotového výrobku se neuvolňují žádné chemické látky škodlivé pro zdraví člověka. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci.

Závěrem

Cihly jsou produkt zdánlivě obyčejný, přitom však vskutku nenapodobitelný a jedinečný. Díky novým technologiím výroby a zdění uspokojí tento tradiční přírodní materiál požadavky i těch nejnáročnějších.